Yükleniyor ...
ARINET Security & Internet Consultancy LTD

Yangın Algılama Çözümleri

Açık bir platformda tasarlanan ve her türlü alarm sistemine entegre edilebilen ileri düzey yangın çözümleri sunuyoruz.

Yangın algılama sistemleri, yürürlükteki yangından korunma yönetmeliklerine ve ilgili standartlara uygun olarak tasarlanmaktadır. Binalarda farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek çok çeşitli uygulamalar yapılabilmektedir. Günümüzdeki teknolojik yapılaşmada yüksek binalar, fabrikalar, iş merkezleri, hastaneler ve insanların yoğun olarak bulunduğu binalarda yangın algılama sistemleri ile diğer güvenlik ve kontrol sistemleri arasında entegrasyon ihtiyacı ve seviyesi her geçen gün artmaktadır.

Oluşabilecek yangına önceden önlem almaya olanak tanıyan yangın alarm sistemleri, yangın dedektörleri, doğru değerlendirme yapılarak gerekli iletişimin kurulmasını sağlayan kontrol paneli ve sesli görsel uyarı cihazları gibi bileşenlerden oluşuyor.

Yangın alarm sistemleri; yangına ilk anda müdahale etmek, büyük yapılarda yangının meydana geldiği bölgenin koordinatlarını belirlemek, patlamalardan doğabilecek hasarı önlemek, panel üzerinden ya da gözlem merkezinden gönderilen direktiflerle yangının çıktığı bölgeye gerekli fiziki müdahaleyi tetiklemek gibi kritik fonksiyonları yerine getiriyor. Projelerimizde dünyanın en büyük yangın ürünleri üretici firmalarının güvenilir, esnek ve stabil ürünlerini kullanıyoruz.

Konvansiyonel, adreslenebilir, patlamaya karşı korumalı ürünler farklı algılama kapasitelerine ve senaryolara sahip sistemlerle ihtiyaca uygun çözümler hayata geçiriliyor.


Konvansiyonel Sistemler

Konvansiyonel bir sistemde en fazla alarmı tetikleyen eleman(lar)ın bulunduğu zone ya da dedektör zincirinin dahil olduğu devre tanımlanabilir. Başka bir deyişle, konvansiyonel bir sistemde sadece genel yönlendirme (2. Kat geneli) yapılabilir.


Adreslenebilir Sistemler

Adreslenebilir yangın algılama sistemleri ile alarm durumunu tetikleyen dedektörün ya da kır-bas butonunun kesin konumu belirlenebilir. Başka bir deyişle, adreslenebilir bir sistemle nokta atışı yapılabilir (örneğin 2.kat, 1 no.lu toplantı odası)


ADRESLENEBILIR SISTEMLERIN AVANTAJLARI

1- Adresli sistemlerde alarm, arıza v.s bilgilerin geldiği dedektörün bulunduğu yerin net bilgisine ulaşılabilmektedir. Konvansiyonel sistemlerde bölge ( kat ) bilgisi gelmektedir. Dedektörün net yeri içi bölgenin kontrol edilmesi gereklidir.
2- Adresli sistemlerde dedektörlerin alarm, hata, kayıp, arıza, kalibrasyon bilgileri panel üzerinden noktasal olarak görülmektedir.
3- Adresli sistemlerde her bir kablo hattı üzerinden 127 ekipman çalıştırılabilmektedir. Konvansiyonel sistemlerde bu sayı 20 dedektör ile sınırlıdır.
4- Adresli sistemlerde kablolama hattındaki problemde sistem çalışmaya devam etmekte olan problemin nerede olduğu hakkında bilgiye ulaşılmasını sağlamaktadır. Konvansiyonel sistemlerde hattın kopuk olduğu yerden sonraki kısmı tamamen devre dışı kalmaktadır.
5- Adresli sistemlerden input modül, output modül, siren modülü v.b ekipmanlar loop hattı üzerinden çalışabilmektedir. Konvansiyonel sistemlerde panel üzerinden genel alarm ve hata bilgileri alınabilmektedir.
6- Adresli sistemlerde yangın anında devreye girecek geniş kapsamlı alarm senaryoları uygulanabilmektedir.